„Mărul nu creşte la supermarket: prima livadă pedagogică din Cluj-Napoca”

Asociația ADESCO, cu sediul în Cluj-Napoca, a fost selecţionată de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România în vederea finanţării proiectului „Mărul nu creşte la supermarket: prima livadă pedagogică din Cluj-Napoca”, în cadrul programului “Spaţii Verzi – componenta Spații Verzi Urbane”. Componenta de program Spaţii Verzi Urbane are ca temă reabilitarea spaţiilor verzi cu funcţii comunitare (creare, dezvoltare, întreţinere).  Programul este destinat organizaţiilor neguvernamentale din România, în parteneriat cu şcoli şi instituţii publice din oraşele/municipiile din România.

În cadrul programului Spaţii Verzi, în anul 2013 au fost depuse 104 proiecte pentru componenta Spaţii Verzi Urbane. Evaluarea proiectelor a avut loc în 26 martie. Comitetul de evaluare a ales pentru finanţare 27 de proiecte, între care și cel depus de către asociația ADESCO.

Scopul proiectului „Mărul nu creşte la supermarket: prima livadă pedagogică din Cluj-Napoca”, propus de ADESCO, în colaborare cu Grădiniţa „Aşchiuţă”, este înfiinţarea unei livezi pedagogice şi amenajarea spațiului verde din curtea grădiniţei, pentru cei 175 de copii de la Grădiniţa ”Aşchiuţă”, locaţia N. Pascaly nr. 2-4, din Cluj-Napoca, şi conştientizarea copiilor asupra importanţei protejării mediului înconjurător.

ADESCO va implementa proiectul cu ajutorul voluntarilor proprii, care vor colabora cu personalul grădiniţei, atât în activitatea de amenajare a spaţiului, cât şi în activităţi de implicare şi sensibilizare a copiilor cu privire la importanţa protejării mediului.

Misiunea Asociației ADESCO este promovarea dezvoltării eco-sustenabile și socio-culturale în comunitățile în care activează, având următoarele obiective: protejarea și conservarea bio-diversității si echilibrului natural, formarea unei viziuni și conștiințe ecologiste a tuturor cetățenilor și dezvoltarea responsabilităților civice; dezvoltarea societății civile prin promovarea tinerilor, multiculturalității și a egalității de șanse, precum și susținerea proiectelor culturale și educaționale; sprijinirea persoanelor aflate în dificultate (vârstnici, femei, copii), îmbunătățirea calității vieții individuale și colective.

 fundatia pentru parteneriatFundația pentru Parteneriat a fost înființată în 1998 ca fundație independentă și face parte din Parteneriatul pentru Mediu, care sprijină proiecte de îmbunătățirea mediului și dezvoltarea comunităţilor în șase tări din Europa Centrală și de Est. Misiunea Fundației este sprijinirea îmbunătățirii mediului și a dezvoltării comunităților din România, contribuind astfel la formarea unei societăți durabile, ce întărește valorile democratice.

 

 

 

mol Mol România desfăşoară şi programe de responsabilitate socială, fiind una dintre companiile cel mai puternic implicate în astfel de acţiuni şi programe. În perioada 2006-2012 valoarea finanţării pentru proiecte în cadrul programului “Spaţii Verzi”, program destinat promovării ariilor naturale protejate din România şi reabilitării, respectiv înfiinţării spaţiilor verzi urbane, este de 702.034 euro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.