2013

  • AN EVS AT BRETALSCHULE

Asociaţia ADESCO din Cluj-Napoca a desfăşurat în perioada septembrie 2012 – iulie 2013 proiectul  „An EVS at Bregtalschule”, proiect finanţat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale – ANPCDEFP și Comisia Europeană, prin programul „Tineret în Acţiune”- Acţiunea 2, Serviciul European de Voluntariat. Scopul proiectului a constat în trimiterea unui voluntar într-un stagiu de voluntariat în Germania, la asociația Bregtalshule Furtwangen.

Proiectul “An EVS at Bregtalschule” s-a desfăşurat pe parcursul a 11 luni, în cadrul unei şcoli pentru copii şi tineri cu nevoi speciale. Instituţia situată în zona Munţilor Pădurea Neagră include grădiniţă, şcoală, grădiniţă integrată, o şcoală pentru copii cu dizabilităţi, un internat şcolar şi un centru de consultanţă pentru intervenţie timpurie şi oferă servicii pentru un total de 70 de elevi, împărţiţi în grupe cu efectiv redus.

  • MĂRUL NU CREȘTE LA SUPERMARKET: PRIMA LIVADĂ PEDAGOGICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Asociația ADESCO, cu sediul în Cluj-Napoca, a derulat în perioada 8 aprilie – 17 mai a.c., proiectul „Mărul nu creşte la supermarket: prima livadă pedagogică din Cluj-Napoca”, proiect care a beneficiat de o finanţare în valoare de 6.313,60 lei, acordată de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România, în cadrul programului “Spaţii Verzi – componenta Spații Verzi Urbane”.

Scopul proiectului, desfășurat în colaborare cu Grădiniţa „Aşchiuţă”, a constat în înfiinţarea unei livezi pedagogice şi amenajarea spațiului verde din curtea grădiniţei, pentru cei 175 de copii de la Grădiniţa ”Aşchiuţă”, locaţia N. Pascaly nr. 2-4, din Cluj-Napoca, şi conştientizarea copiilor asupra importanţei protejării mediului înconjurător.

  • HELP ME PREPARE FOR MY LIFE – II

Asociaţia ADESCO din Cluj-Napoca a desfăşurat în perioada 1 iunie – 31 octombrie 2013, proiectul  „Help Me Prepare for My Life – II”, proiect finanțat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale – ANPCDEFP și Comisia Europeană, prin programul „Tineret în Acțiune”- Acțiunea 2, Serviciul European de Voluntariat (SEV). Scopul proiectului constă în găzduirea a doi voluntari străini, timp de 5 luni, pentru a desfășura activități menite să contribuie la procesul de incluziune în societate a tinerilor cu oportunități reduse, inclusiv prin dezvoltarea abilităților artistice și antreprenoriale ale acestora. Beneficiarii proiectului sunt cele opt fete, cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani, aflate în plasament la Casa de Tip Familial „Maria-Gabriel” din Cluj-Napoca, proiectul venind în sprijinul procesului de integrare socio-profesională al acestor tinere fete.

Proiectul a reprezentat o continuare a proiectului “Help Me Prepare for My Life”, care a găzduit pentru o perioadă de 12 luni, între 1 martie 2012 și 31 februarie 2013, două voluntare SEV, din Letonia și Scoția, și are drept scop continuarea activităţilor începute de primii voluntari SEV şi, în plus, realizarea unei strategii de comunicare, cu scopul de a creşte nivelul de vizibilitate al centrului în rândul comunității clujene, al mediului de afaceri, dar şi al cetățenilor care pot şi doresc să sprijine material buna desfăşurare a activităţilor de aici.