Schimburi

TINERET IN ACTIUNE

Actiunea 1: Tineri pentru Europa

Actiunea „Tineri pentru Europa” urmareste sustinerea participarii civice active a tinerilor prin sprijinirea schimburilor, mobilitatii si initiativelor acestora. Mai exact, aceasta actiune urmareste cresterea mobilitatii tinerilor prin sustinerea schimburilor de tineri. De asemenea, urmareste dezvoltarea cetateniei si intelegerii reciproce in randul tinerilor prin sustinerea initiativelor, proiectelor si activitatilor acestora ce vizeaza participarea lor activa la viata democratica.

1.1. SCHIMBURI DE TINERI

•  Ce reprezinta: o oportunitate pentru unul sau mai multe grupuri de tineri de a gazdui sau a fi gazduiti de un grup dintr-o alta tara pentru a participa impreuna la un program comun de activitati. Accentul se pune pe activitatile de mobilitate in proiecte multilaterale, dar nu sunt excluse nici cele bilaterale. Orice schimb trebuie sa implice cel putin doua tari ale programului, din care cel putin una este stat membru UE. Grupurile lucreaza impreuna la planificarea schimbului de tineri pe o tema de interes reciproc, cum ar fi participarea tinerilor in societate, rasism, xenofobie, patrimoniu local, protectia mediului sau consumul de droguri etc.
•  Durata: perioada de derulare a activitatii schimbului trebuie sa fie cuprinsa intre 6 si 21 de zile.
•  Participanti: grupuri de tineri cu varste intre 13 si 25 de ani dintr-o tara a programului (exceptie fac unii participanti din grup cu varste intre 25 si 30 de ani). Un schimb de tineri trebuie sa implice minimum 16 si maximum 60 de participanti – liderii de grup nu sunt inclusi.  
•  Cine poate depune proiecte: organizatii sau asociatii non-profit dintr-o tara a programului sau grupuri informale de tineri, dar care sunt reprezentate (inclusiv contractual) de o organizatie cu personalitate juridica.

1.2. INITIATIVE ALE TINERILOR

•  Ce reprezinta: un proiect in care tinerii participa in mod activ si direct in activitatile planificate chiar de ei si in care joaca roluri cheie, in vederea dezvoltarii spiritului de initiativa, antreprenoriat si creativitate. Proiectul este initiat, organizat si realizat chiar de tinerii insisi. Aceasta Actiune sprijina proiecte desfasurate la nivel local, regional sau national. De asemenea, sprijina crearea de retele intre proiecte similare din diferite tari, in scopul consolidarii aspectului lor european si intensificarii cooperarii si schimburilor de experienta intre tineri.  
Tema proiectului este relevanta si de interes pentru grupul de tineri si, in acelasi timp, pentru comunitatea locala. 
Initiative nationale ale tinerilor: sunt proiecte dezvoltate de un singur grup in tara de rezidenta.
Initiative transnationale ale tinerilor: sunt proiecte realizate in comun de doua sau mai multe grupuri din diferite tari.  
•  Durata: proiectele de initiativa trebuie sa aiba o durata cuprinsa intre 3 si 18 luni, inclusiv pregatirea, implementarea, evaluarea si continuarea.
•  Participanti: tineri intre 18 si 30 de ani dintr-o tara a programului. Pot fi admisi si tineri intre 15 si 18 ani, in conditiile supervizarii lor de catre un lucrator de tineret sau un instructor  (coach).
•  Cine poate depune proiecte: organizatii, asociatii non-profit sau grupuri formate din cel putin 4 tineri dintr-o tara a programului.

1.3. PROIECTE PENTRU DEMOCRATIE

•  Ce reprezinta: Un proiect pentru democratie este un proiect dezvoltat in parteneriat european, care permite colectarea ideilor, experientelor si metodologiilor din proiectele sau activitatile la nivel local, regional, national sau international, in vederea imbunatatirii gradului de participare a tinerilor.
•  Proiectele trebuie sa aiba un concept tematic, de exemplu sa se axeze in mod clar pe prioritatile generale ale programului Tineret in Actiune, participarea activa a tinerilor, diversitatea culturala, cetatenia europeana sau includerea sociala sau pe teme legate de viitorul Europei sau prioritatile politice identificate in cadrul cooperarii europene in domeniul tineretului.
•  Durata: proiectul, inclusiv pregatirea, implementarea, evaluarea si continuarea, trebuie sa aiba o durata cuprinsa intre 3 si 18 luni.
•  Participare: este deschisa tinerilor intre 13 si 30 de ani. Orice proiect pentru democratie trebuie sa implice cel putin 16 participanti.
•  Cine poate depune proiecte: organizatii sau asociatii non-profit dintr-o tara a programului, autoritati  locale, regionale sau nationale sau orice grup informal de tineri (reprezentat de o organizatie non-guvernamentala non-profit cu personalitate juridica).

1.4. PROIECTE PILOT PENTRU RETELE TEMATICE

A fost publicat un apel pentru propuneri (EACEA/08/07), cu scopul de a sprijini crearea si/sau consolidarea retelelor tematice in proiecte de schimburi de tineret, initiative ale tinerilor si proiecte pentru democratie in cadrul programului Tineret in Actiune si a programului Tineret.

Actiunea 3.1: Cooperare cu tarile invecinate ale Uniunii Europene

Actiunea “Tinerii in lume” urmareste promovarea schimburilor si cooperarii in domeniul tineretului si educatiei non-formale cu alte regiuni ale lumii. Sprijina proiectele care implica tineri si organizatii din asa-numitele ‘tari partenere’, expresie ce identifica toate tarile care pot fi implicate in programul Tineret in Actiune, dar care nu sunt definite ca ‘tari ale programului’.

Schimburi de tineri:
•  Ce reprezinta: o oportunitate pentru unul sau mai multe grupuri de tineri de a gazdui sau a fi gazduiti de un grup dintr-o alta tara pentru a participa impreuna la un program comun de activitati.  
•  Participanti: grupuri de tineri cu varste intre 13 si 25 de ani dintr-o tara a programului sau o tara partenera invecinata (tara asociata la program).
•  Loc de desfasurare: activitatea schimbului poate avea loc intr-o tara a programului sau intr-o tara partenera invecinata.
•  Cine poate candida: organizatii sau asociatii non-profit, organizatii publice locale si regionale localizate fie intr-o tara a programului, fie intr-o tara din Europa de Sud-Est. Proiectele trebuie sa implice unul sau mai multi parteneri dintr-o tara partenera invecinata si cel putin un stat membru UE.

Proiecte de Formare si Retele:
•  Ce reprezinta: Cooperare si parteneriate, masuri de formare si schimburi de bune practici pentru dezvoltarea organizatiilor de/pentru tineret si a actorilor societatii civile implicati in activitati de tineret.
•  Un proiect de formare si retele este dezvoltat in vederea implementarii uneia dintre urmatoarele activitati: invatare prin experienta practica (job shadowing), vizita de fezabilitate, intalnire de evaluare, vizita de studiu, activitate de constituire de parteneriate, seminar, curs de formare (training), activitate de constituire de retele (networking).
•  Prioritate se va acorda proiectelor care reflecta prioritatile generale ale programului, cum ar fi participarea tinerilor, diversitatea culturala, cetatenia europeana si includerea sociala.
•  Loc de desfasurare: activitatea schimbului poate avea loc intr-o tara a programului sau intr-o tara asociata, dar nu intr-o tara partenera mediteraneana.
•  Cine poate candida: organizatii sau asociatii non-profit, organizatii publice locale si regionale localizate fie intr-o tara a programului, fie intr-o tara din Europa de Sud-Est. Proiectele trebuie sa implice cel putin doi parteneri dintr-o tara partenera invecinata (tara asociata la program) si cel putin un stat membru UE.

Actiunea 5.1 – Intalniri ale tinerilor si ale responsabililor de politici de tineret

Urmareste promovarea cooperarii europene in domeniul tineretului prin incurajarea dialogului structurat dintre factorii de decizie si tineri. Aceasta sub-Actiune sprijina cooperarea, seminariile si dialogul structurat dintre tineri, cei activi in domeniul tineretului si in organizatii de/pentru tineret, precum si responsabilii de politici de tineret. Aceasta include evenimente de tineret organizate de statele membre ce detin Presedintia Uniunii Europene, precum si evenimente de tineret la nivel local, regional si national de pregatire a acestor evenimente ale Presedintiei.

•  Ce tipuri de activitati sunt eligibile?
– Seminarii transnationale de tineret ce au loc la nivel transnational.
Acestea includ, in special, schimburi de idei si bune practici si dezbateri organizate de tineri, cei activi in activitatea si in organizatiile de/pentru tineret, ce reflecta subiecte importante din domeniul politicii europene de tineret, temele prioritare ale programului Tineret in Actiune si dialogul structurat.
– Seminarii nationale de tineret ce au loc la nivel national sau regional.
Acestea urmaresc sa asigure input-uri din partea tinerilor la dezbaterile Uniunii Europene si ale responsabililor de politici de tineret la nivel european. In acest scop ele creeaza cadrul necesar pentru dialog si dezbateri, planificate in concordanta cu agenda politica europeana.
•  Durata:
– Durata unui proiect: 9 luni (inclusiv pregatirea, implementarea, evaluarea si continuarea)
– Durata unui seminar de tineret: intre trei si sase zile (exclusiv zilele de calatorie).
•  Candidati:
– Pentru seminarii transnationale de tineret: orice organizatie sau asociatie non-profit infiintata intr-una din tarile programului
– Pentru seminarii nationale de tineret: orice organizatie/institutie publica nationala, ori organizatie sau asociatie non-profit infiintata intr-unul din statele membre UE poate depune proiecte.
•  Participanti:
– minimum 60 de participanti
– tinerii care participa la un seminar de tineret trebuie sa aiba varste cuprinse intre 15 si 30 de ani.
•  Parteneri:
– Pentru Seminarii transnationale de tineret partenerii trebuie sa fie din cel putin cinci tari ale programului. Organizatiile din tarile asociate (prin politica europeana de vecinatate) pot participa intr-un proiect, dar nu pot depune un astfel de proiect.
– Seminariile nationale de tineret trebuie sa implice cel putin o organizatie dintr-un stat membru UE. Nu necesita organizatii partenere transnationale.

Tarile programului: cele 27 de state membre UE, tarile SEE (Islanda, Liechtenstein si Norvegia) si Turcia.
Tari asociate la program prin politica europeana de vecinatate:
– Europa de Sud-Est: Albania, Bosnia si Hertegovina, Croatia, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, Muntenegru, Serbia
– Europa de Est si Caucaz: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Federatia Rusa, Georgia, Moldova, Ucraina
– Tarile partenere mediteraneene: Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Maroc, Autoritatea Palestiniana de Vest si Fasia Gaza, Siria, Tunisia.