Derulare proiect Mărul nu creşte la supermarket: prima livadă pedagogică din Cluj-Napoca

Asociația ADESCO, cu sediul în Cluj-Napoca, derulează în perioada 8 aprilie – 17 mai a.c., proiectul „Mărul nu creşte la supermarket: prima livadă pedagogică din Cluj-Napoca”, proiect care beneficiază de o finantaţare în valoare de 6.313,60 lei, acordată de Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România, în cadrul programului “Spaţii Verzi – componenta Spații Verzi Urbane”.

Sâmbătă, 20 aprilie a.c., a avut loc acţiunea de plantare a pomilor fructiferi, a copacilor thuja, a plantelor ornamentale, precum și pregătirea terenului în vederea plantării bulbilor şi a însămânţării cu gazon. De asemenea, au fost pictate  căsuţele de joacă din curtea grădiniței, pentru a pregăti următoarea etapă, care se va desfăşura în timpul săptămânii viitoare. Astfel, sub supravegherea cadrelor didactice, copiii din cadrul grădiniţei vor planta bulbii şi vor picta căsuţele cu vopsele ecologice pe bază de apă.

Scopul proiectului „Mărul nu creşte la supermarket: prima livadă pedagogică din Cluj-Napoca”, propus de ADESCO, în colaborare cu Grădiniţa „Aşchiuţă”, este înfiinţarea unei livezi pedagogice şi amenajarea spațiului verde din curtea grădiniţei, pentru copiii de la Grădiniţa ”Aşchiuţă”, locaţia N. Pascaly nr. 2-4, situată în curtea Liceului Energetic, din Cluj-Napoca, şi conştientizarea copiilor asupra importanţei protejării mediului înconjurător.

adesco-flowerMisiunea Asociației ADESCO este promovarea dezvoltării eco-sustenabile și socio-culturale în comunitățile în care activează, având următoarele obiective: protejarea și conservarea bio-diversității si echilibrului natural, formarea unei viziuni și conștiințe ecologiste a tuturor cetățenilor și dezvoltarea responsabilităților civice; dezvoltarea societății civile prin promovarea tinerilor, multiculturalității și a egalității de șanse, precum și susținerea proiectelor culturale și educaționale; sprijinirea persoanelor aflate în dificultate (vârstnici, femei, copii), îmbunătățirea calității vieții individuale și colective.

 fundatia pentru parteneriat

Fundația pentru Parteneriat a fost înființată în 1998 ca fundație independentă și face parte din Parteneriatul pentru Mediu, care sprijină proiecte de îmbunătățirea mediului și dezvoltarea comunităţilor în șase tări din Europa Centrală și de Est. Misiunea Fundației este sprijinirea îmbunătățirii mediului și a dezvoltării comunităților din România, contribuind astfel la formarea unei societăți durabile, ce întărește valorile democratice.

 

 molMol România desfăşoară şi programe de responsabilitate socială, fiind una dintre companiile cel mai puternic implicate în astfel de acţiuni şi programe. În perioada 2006-2012 valoarea finanţării pentru proiecte în cadrul programului “Spaţii Verzi”, program destinat promovării ariilor naturale protejate din România şi reabilitării, respectiv înfiinţării spaţiilor verzi urbane, este de 702.034 euro.

Acest material reprezintă exclusiv opinia Asociaţiei ADESCO. Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România nu sunt răspunzătoare pentru conţinutul acestui material.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.